Điểm chuẩn năm 2023 - LBH - ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ (Trường Sĩ quan Lục quân 2)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7860201 Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 24.07 TS nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế)
2 7860201 Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 19.95 TS nam Quân khu 5
3 7860201 Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 22.15 TS nam Quân khu 7
4 7860201 Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 22 TS nam Quân khu 9

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

LBH - ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ (Trường Sĩ quan Lục quân 2)

Địa chỉ: Phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Website chính: daihocnguyenhue.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 02513 529100.
- Email:[email protected].

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LBH - ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ (Trường Sĩ quan Lục quân 2)