Điểm chuẩn năm 2023 - LCH - ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ (Trường Sĩ quan Chính trị)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C00 27.62 TS nam miền Bắc
2 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C00 26.27 TS nam miền Nam
3 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước A00 19.55 TS nam miền Bắc
4 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước A00 19.8 TS nam miền Nam
5 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D01 24.2 TS nam miền Bắc
6 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D01 23.75 TS nam miền Nam

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C00 25.05 Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam miền Bắc
2 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C00 23.93 Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam miền Nam
3 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D01 22.6 Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam miền Nam

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

LCH - ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ (Trường Sĩ quan Chính trị)

Địa chỉ: Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Website chính: www.daihocchinhtri.edu.vn

Liên lạc: ¬- Điện thoại: 069 597 627.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LCH - ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ (Trường Sĩ quan Chính trị)