Điểm chuẩn năm 2023 - LDA - Đại học CÔNG ĐOÀN

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 22.8
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 23.2
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01 23.15
4 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 22.7
5 7340408 Quan hệ lao dộng A00; A01; D01 17.1
6 7850201 Bảo hộ lao động A00; A01; D01 15.15
7 7310301 Xã hội học A01; C00; D01 20
8 7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01 21.25
9 7380101 Luật A01; C00; D01 23.23
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15 32 Môn tiếng Anh nhân hệ số 2
11 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 16
12 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 22.3

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15 26
2 7310630 Việt Nam học D01; D14; D15; C00 21
3 7310101 Kinh tế D01; A00; A01 25.7

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

LDA - Đại học CÔNG ĐOÀN

Địa chỉ: Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Website chính: dhcd.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 043. 8574419; 043. 8573204
Fax: 043. 8517084

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LDA - Đại học CÔNG ĐOÀN