Điểm chuẩn năm 2023 - LPH - Đại học LUẬT Hà Nội

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7380101 Luật A00; A01 24
2 7380101 Luật C00 26.5
3 7380101 Luật D01; D02; D03; D05; D06 25.75
4 7380107 Luật kinh tế A00; A01 25.5
5 7380107 Luật kinh tế C00 27.36
6 7380107 Luật kinh tế D01; D02; D03; D05; D06 26.5
7 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 24.8
8 7380109 Luật thương mại quốc tế D01 25.75
9 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 24
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 24.5
11 7380101PH Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đăk Lắk) A00; A01; C00; D01; D02; D03; D05; D06 18.15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7380101 Luật A00 28.63
2 7380101 Luật A01 28.8
3 7380101 Luật C00 28.67
4 7380101 Luật D01; D02; D13; D05; D06 28.55
5 7380107 Luật kinh tế A00; D01; D02; D13; D05; D06 29.73
6 7380107 Luật kinh tế A01 30.3
7 7380107 Luật kinh tế C00 29.67
8 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 29.44
9 7380109 Luật thương mại quốc tế D01 29
10 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 27.68
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 27.61
12 7380101PH Luật (PH Đắk Lắk) A00 23.41
13 7380101PH Luật (PH Đắk Lắk) A01 23.8
14 7380101PH Luật (PH Đắk Lắk) C00 22.43
15 7380101PH Luật (PH Đắk Lắk) D01; D02; D13; D05; D06 22.53

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

LPH - Đại học LUẬT Hà Nội

Địa chỉ: Số 87, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Website chính: hlu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)38352630; (04)38351879;

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LPH - Đại học LUẬT Hà Nội