Điểm chuẩn năm 2023 - NHH NHP - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

STT

Mã XT

Tên chương trình đào tạo

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

1

BANK02

Ngân hàng

A00 , A01 , D01 , D07

25.70

2

BANK03

Ngân hàng số

A00 , A01 , D01 , D07

25.65

3

FIN02

Tài chính

A00 , A01 , D01 , D07

26.05

4

FIN03

Công nghệ tài chính

A00 , A01 , D01 , D07

25.50

5

ACT02

Kế toán

A00 , A01 , D01 , D07

25.80

6

BUS02

Quản trị kinh doanh

A00 , A01 , D01 , D07

26.04

7

BUS03

Quản trị du lịch

A01 , D01 , D07 , D09

24.50

8

IB01

Kinh doanh quốc tế

A01 , D01 , D07 , D09

26.40

9

IB02

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

A01 , D01 , D07 , D09

26.45

10

LAW01

Luật kinh tế

A00 , A01 , D01 , D07

25.52

11

LAW02

Luật kinh tế

C00 , C03 , D14 , D15

26.50

12

ECON01 |

Kinh tế

A01 , D01 , D07 , D09

25.65

13

FL01

Ngôn ngữ Anh

A01 , D01 , D07 , D09

24.90

14

MIS01

Hệ thống thông tin quản lý

A00 , A01 , D01 , D07

25.55

15

IT01

Công nghệ thông tin

A00 , A01 , D01 , D07

25.10

 

 

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

NHH NHP - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Địa chỉ: Số 12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội

Website chính: www.hvnh.edu.vn

Liên lạc: điện thoại: 043.8526417

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
NHH NHP - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG