Điểm chuẩn năm 2023 - QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

STT NGÀNH TUYỂN SINH MÃ NGÀNH ĐIỂM CHUẨN
XÉT TUYỂN KẾT QUẢ KỲ THI
TỐT NGHIỆP THPT 2023
( ĐÃ TÍNH ĐIỂM ƯU TIÊN )
1 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 7340122 25,8
2 KHOA HỌC DỮ LIỆU 7460108 27,1
3 KHOA HỌC MÁY TÍNH 7480101 26,9
4 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 7480107 27,8
5 MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU 7480102 25,4
6 KỸ THUẬT PHẦN MỀM 7480103 26,9
7 HỆ THỐNG THÔNG TIN 7480104 26,1
8 HỆ THỐNG THÔNG TIN ( CT TIÊN TIẾN ) 7480104_TT 25,4
9 KỸ THUẬT MÁY TÍNH 7480106 25,6
10 KỸ THUẬT MÁY TÍNH ( HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT ) 7480106_IOT 25,6
11 KỸ THUẬT MÁY TÍNH ( CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ VI MẠCH ) 7480106_TKVM 25,4
12 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 26,9
13 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( VIỆT NHẬT ) 7480201_N 25,9
14 LAN TOÀN THÔNG TIN 7480202 26,3
STT NGÀNH TUYỂN SINH MÃ NGÀNH ĐIỂM CHUẨN
XÉT TUYỂN KẾT QUẢ KỲ THI
TỐT NGHIỆP THPT 2023
( ĐÃ TÍNH ĐIỂM ƯU TIÊN )
1 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 7340122 25,8
2 KHOA HỌC DỮ LIỆU 7460108 27,1
3 KHOA HỌC MÁY TÍNH 7480101 26,9
4 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 7480107 27,8
5 MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU 7480102 25,4
6 KỸ THUẬT PHẦN MỀM 7480103 26,9
7 HỆ THỐNG THÔNG TIN 7480104 26,1
8 HỆ THỐNG THÔNG TIN ( CT TIÊN TIẾN ) 7480104_TT 25,4
9 KỸ THUẬT MÁY TÍNH 7480106 25,6
10 KỸ THUẬT MÁY TÍNH ( HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT ) 7480106_IOT 25,6
11 KỸ THUẬT MÁY TÍNH ( CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ VI MẠCH ) 7480106_TKVM 25,4
12 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201 26,9
13 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( VIỆT NHẬT ) 7480201_N 25,9
14 AN TOÀN THÔNG TIN 7480202 26,3

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

Địa chỉ: KM 20, xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Website chính: www.uit.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 37252002

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)