Điểm chuẩn năm 2023 - QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

STT Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT
1 7720101 Y khoa B00 26,15
2 7720101 A Y khoa ( KHCCTA ) B00 25,25
4 7720115 Y học cổ truyền B00 23,75
4 7720115_A Y học cổ truyền ( KHCCTA ) B00 22,65
5 7720201 Dược học A00 , B00 25,12
6 7720201_A Dược học ( KHCCTA ) A00 , B00 23,55
7 7720301 Điều dưỡng B00 19,65
8 7720501 Răng – Hàm - Mặt B00 26,05
9 7720501_A Răng – Hàm - Mặt ( KHCCTA ) B00 25,55

Nguồn tham chiếu http://tuyensinh-medvnu.edu.vn/news.php?slug=-i-m-chu-n-i-h-c-ch-nh-quy-n-m-2023

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

Địa chỉ:

Website chính: www.medvnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 37242160 – Số nội bộ: 3112.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)