Điểm chuẩn năm 2023 - SGD-Trường đại học Sài Gòn

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 
I 17140114 Quản lý giáo dục 22.39
2 7220201 Ngôn ngữ Anh ( CN Thương mại và Du lịch ) 24.58
3 7310401 Tâm lí học 23.80
4 7310601 Quốc tế học 22.77
5 7310630 Việt Nam học ( CN Văn hóa -
Du lich )
22.20
6 7320201 Thông tin – Thư viện 21.36
7 7340101 Quản trị kinh doanh 22.85
8 7340120 Kinh doanh quốc tế 23.98
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng 22.46
10 7340301 Kế toán 22.29
11 7340406 Quản trị văn phòng 23.16
12 7380101 Luật 22.87
13 7440301 Khoa học môi trường 17.91
14 7460112 Toán ứng dụng 23.30
15 7480103 Kỹ thuật phần mềm 24.21
16 7480201 Công nghệ thông tin 23.68
17 7480201CLC Công nghệ thông tin 21.80
18 7510301 Công nghệ kĩ thuật điện , điện tử 23.15
19 7510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông 22.80
20 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường 18.26
21 7520201 Kĩ thuật điện 21.61
22 7520207 Kĩ thuật điện tử - viễn thông 21.66
23 7810101 Du lịch 23.01
24 7460108 Khoa học dữ liệu 23.01
21.74
25 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.80
26 7140201 Giáo dục Mầm non 20.80
27 7140202 Giáo dục Tiểu học 24.11
28 7140205 Giáo dục chính trị 25.33
29 7140209 Sư phạm Toán học 26.31
30 7140211 Sư phạm Vật lí 24.61
31 7140212 Sư phạm Hóa học 25.28
32 7140213 Sư phạm Sinh học 23.82
33 7140217 Sư phạm Ngữ văn 25.81
34 7140218 Sur pham Lich sử 25.66
35 7140219 Sur pham Dja li 23.45
36 7140221 Sư phạm Âm nhạc 23.01
37 7140222 Sư phạm Mĩ thuật 21.26
38 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 26.15
39 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên ( đào tạo giáo viên trung học cơ sở ) 24.25
40 7140249 Sư phạm lịch sử - địa lý
( đào tạo giáo viên trung học
24.21
_

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

SGD-Trường đại học Sài Gòn

Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Q.5, TP. Hồ Chí Minh

Website chính: www.sgu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08)38352309

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SGD-Trường đại học Sài Gòn