Điểm chuẩn năm 2023 - TBD - Trường đại học Thái Bình Dương (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; D03; D06; A01; D29; D28; D0; D24; D23 15
2 7480207 Trí tuệ nhân tạo A00; D01; D03; D06; A01; D29; D28; D0; D24; D23 15
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 15
4 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 15
5 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; A09; D01 15
6 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; A09; D01 15
7 7340115 Marketing A00; A01; A09; D01 15
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 15
9 7380101 Luật A00; A07; C20; D01 15
10 7810201 Quản trị khách sạn A01; A07; D01; D03; D14 15
11 7810101 Du lịch A01; A07; D01; D03; D14 15
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D66; D84 15
13 7310608 Đông phương học C00; C19; C20; D01 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; D03; D06; A01; D29; D28; D0; D24; D23 18
2 7480207 Trí tuệ nhân tạo A00; D01; D03; D06; A01; D29; D28; D0; D24; D23 18
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18
4 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 18
5 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; A09; D01 18
6 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; A09; D01 18
7 7340115 Marketing A00; A01; A09; D01 18
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18
9 7380101 Luật A00; A07; C20; D01 18
10 7810201 Quản trị khách sạn A01; A07; D01; D03; D14 18
11 7810101 Du lịch A01; A07; D01; D03; D14 18
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D66; D84 18
13 7310608 Đông phương học C00; C19; C20; D01 18

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin 550
2 7480207 Trí tuệ nhân tạo 550
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng 550
4 7340301 Kế toán 550
5 7340120 Kinh doanh quốc tế 550
6 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 550
7 7340115 Marketing 550
8 7340101 Quản trị kinh doanh 550
9 7380101 Luật 550
10 7810201 Quản trị khách sạn 550
11 7810101 Du lịch 550
12 7220201 Ngôn ngữ Anh 550
13 7310608 Đông phương học 550

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TBD - Trường đại học Thái Bình Dương (*)

Địa chỉ: Số 99 Nguyễn Xiển, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hoà.

Website chính: www.pou.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (058)3727 182; 3727 147

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
TBD - Trường đại học Thái Bình Dương (*)