Điểm chuẩn năm 2023 - TDS - Trường đại học Thể Dục Thể Thao TP.HCM

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7140206 Giáo dục thể chất T00; T04; T05; T06 35
2 7810302 Huấn luyện thể thao T00; T04; T05; T06 23
3 7729001 Y sinh học thể dục thể thao T00; T03; T05; T06 23
4 7810301 Quản lý thể dục thể thao T00; T03; T05; T06 23

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7140206 Giáo dục thể chất T00; T04; T05; T06 35
2 7810302 Huấn luyện thể thao T00; T04; T05; T06 23
3 7729001 Y sinh học thể dục thể thao T00; T03; T05; T06 23
4 7810301 Quản lý thể dục thể thao T00; T03; T05; T06 23

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TDS - Trường đại học Thể Dục Thể Thao TP.HCM

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Website chính: ush.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (083) 8961884

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TDS - Trường đại học Thể Dục Thể Thao TP.HCM