Điểm chuẩn năm 2023 - TQU - Trường đại học Tân Trào

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 19
2 7140202 Giáo dục tiểu học A00; C00; C19; D01 23.94
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 20.45
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 19
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; C19; C20 24.5
6 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; A02; B03; B08 19
7 7720201 Dược học A00; B00; C05; D07 21
8 7720301 Điều dưỡng B00; B03; C08; D07 19
9 7229042 Quản lý Văn hóa C00; C19; C20; D01 15
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 15
12 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15
13 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 15
14 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D01 15
15 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; C19; C20; D01 15
16 51140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 17

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 23
2 7140202 Giáo dục tiểu học A00; C00; C19; D01 25.15
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 23
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 23
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; C19; C20 23
6 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; A02; B03; B08 23
7 7720201 Dược học A00; B00; C05; D07 23
8 7720301 Điều dưỡng B00; B03; C08; D07 19
9 7229042 Quản lý Văn hóa C00; C19; C20; D01 16
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 16
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 16
12 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 16
13 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 16
14 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D01 16
15 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; C19; C20; D01 16
16 51140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 19

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TQU - Trường đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Website chính: daihoctantrao.edu.vn/

Liên lạc: Điện thoại: 02073 892 012 - Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TQU - Trường đại học Tân Trào