Điểm chuẩn năm 2023 - TTG - Trường đại học Tiền Giang

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 17.5
2 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; D90 16
3 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D90 15
4 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D90 15
5 7380101 Luật A01; D01; C00; D66 16.5
6 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A01; B00; B08 15
7 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B08 15
8 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; B08 15
9 7420201 Công nghệ Sinh học A00; A01; B00; B08 15
10 7620112 Báo vệ thực vật A00; A01; B00; B08 15
11 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D07; D90 15
12 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; D07; D90 15
13 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D07; D90 15
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07; D90 15
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07; D90 15
16 7229040 Văn hóa học C00; D01; D14; D78 15
17 7810101 Du lịch C00; D01; D14; D78 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 23.37
2 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; D90 21.34
3 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D90 23.65
4 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D90 20.92
5 7380101 Luật A01; D01; C00; D66 21.6
6 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D07; D90 19.5
7 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A01; B00; B08 20.47
8 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B08 18
9 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; B08 18
10 7420201 Công nghệ Sinh học A00; A01; B00; B08 18
11 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B08 18
12 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; D07; D90 18
13 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D07; D90 18
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07; D90 18
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07; D90 18
16 7229040 Văn hóa học C00; D01; D14; D78 18
17 7810101 Du lịch C00; D01; D14; D78 18

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 Ghi chú
1 7540101 Công nghệ Thực phẩm NL1 603
2 7480201 Công nghệ Thông tin NL1 670

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TTG - Trường đại học Tiền Giang

Địa chỉ: Số 119, Đường Ấp Bắc, P.5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Website chính: www.tgu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0733.872624; 0733.970101

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TTG - Trường đại học Tiền Giang