Điểm chuẩn năm 2023 - VGU - Trường đại học Việt Đức

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc (ARC) A00; A01; V00; V02 20
2 7580201 Kỹ thuật xây dựng (BCE) A00; A01; D07 18
3 7340101 Quản trị kinh doanh (BBA) A00; A01; D01; D03; D05; D07 20
4 7340202 Tài chính và Kế toán (BFA) A00; A01; D01; D03; D05; D07 20
5 7480101 Khoa học máy tính (CSE) A00; A01; D07 22
6 7520208 Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) A00; A01; D07 20
7 7520103 Kỹ thuật cơ khí (MEN) A00; A01; D07 20

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh (BBA) D01; D03; D05; A00; A01; D07 7.5
2 7340202 Tài chính và Kế toán (BFA) D01; D03; D05; A00; A01; D07 7.5
3 7480101 Khoa học máy tính (CSE) A00; A01; D07 8
4 7520208 Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) A00; A01; D07 7.5
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí (MEN) A00; A01; D07 7.5
6 7580101 Kiến trúc (ARC) A00; A01; V00; V02 7.5
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng (BCE) A00; A01; D07 7

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

VGU - Trường đại học Việt Đức

Địa chỉ: Đường Lê Lai, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Website chính: www.vgu.edu.vn

Liên lạc: (0274) 222 0990 - (0274) 222 0980

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
VGU - Trường đại học Việt Đức