Điểm chuẩn năm 2023 - YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM

Stt Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT - Tổ hợp
B00
Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT - Tổ hợp
A00
1 7720101 Y khoa 27.34
2 7720101_02 Y khoa ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 27.1
3 7720110 Y học dự phòng 22.65 22.65
4 7720110 Y học dự phòng ( Dự bị ĐH )
er 5 7720110_02 Y học dự phòng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 23.45 23.45
6 7720115 Y học cổ truyền 24.54
7 7720115 Y học truyền ( Dự bị ĐH )
8 7720115_02 Y học cổ truyền ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 23.5
9 7720201 Dược học 25.5 25.5
10 7720201_02 Dược học ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 24.0 24.0
11 7720301 Điều dưỡng 23.15 23.15
12 7720301 Điều dưỡng ( Dự bị đại học )
13 7720301_04 Điều dưỡng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 21.6 21.6
14 7720301_03 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 23.88 23.88
15 7720301_03 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức ( Dự bị ĐH )
16 7720301_05 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 21.95 21.95
17 7720302 Hộ sinh 21.35 21.35
18 7720302_02 Hộ sinh ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 23.0 23.0
19 7720401 Dinh dưỡng 23.4 23.4
20 7720401 Dinh dưỡng ( Dự bị đại học )
21 7720401_02 Dinh dưỡng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 21.45 21.45
22 7720501 Răng - Hàm - Mặt 26.96
23 7720501_02 Răng - Hàm - Mặt ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 26.75
24 7720502 Kỹ thuật phục hình răng 24.54 24.54
25 7720502 Kỹ thuật phục hình răng ( Dự
bị đại học )
26 7720502_02 Kỹ thuật phục hình răng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 22.55 22.55
27 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 24.59 24.59
28 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học
( Dự bị đại học )
29 7720601_02 Kỹ thuật xét nghiệm y học ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 23.2 23.2
30 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 23.85 23.85
31 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học ( Dự
bị đại học )
32 7720602_02 Kỹ thuật hình ảnh y học ( kết у hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 22.05 22.05
33 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 23.35 23.35
34 7720603_02 Kỹ thuật phục hồi chức năng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 23.33 23.33
35 7720701 Y tế công cộng 19 19
36 7720701_02 Y tế công cộng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 19.0 19.0
_

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM

Địa chỉ: Số 217 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM

Website chính: ump.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08). 38567645

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM