Điểm chuẩn ngành Bảo hộ lao động

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Bảo hộ lao động

Điểm chuẩn 2021 - LDA - Đại Học Công Đoàn
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7850201 Bảo hộ Lao động A00; A01; D01 18.2
Điểm chuẩn 2021 - DTT - Đại Học Tôn Đức Thắng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
33 7850201 Bảo hộ lao động - Chương trình tiêu chuẩn A00; B00; D07; D08 23 Toán