Điểm chuẩn ngành Bảo tàng học

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Bảo tàng học

Điểm chuẩn 2021 - VHS - Đại Học Văn Hóa TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
3 7320305 Ngành Bảo tàng học C00; D01; D09; D15 15
Điểm chuẩn 2021 - VHH - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
26 7320305 Bảo tàng học C00 17
27 7320305 Bảo tàng học A00; A16; D01; D78; D96 16