Điểm chuẩn ngành Biên phòng

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Biên phòng

Điểm chuẩn 2021 - BPH - Học Viện Biên Phòng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860214 Ngành Biên phòng A01 25.5 Tuyển thẳng HSG bậc THPT, thí sinh nam, miền Bắc
2 7860214 Ngành Biên phòng A01 26.35 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc
3 7860214 Ngành Biên phòng A01 24.15 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 4, miền Nam
4 7860214 Ngành Biên phòng A01 24.5 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 5, miền Nam
5 7860214 Ngành Biên phòng A01 24.8 Tuyển thẳng HSG bậc THPT, thí sinh nam Quân khu 7, miền Nam
6 7860214 Ngành Biên phòng A01 25 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 7, miền Nam
7 7860214 Ngành Biên phòng A01 28.52 Xét tuyển điểm học bạ THPT, thí sinh nam Quân khu 7, miền Nam
8 7860214 Ngành Biên phòng A01 24.85 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 9, miền Nam
9 7860214 Ngành Biên phòng A01 28.51 Xét tuyển điểm học bạ THPT, thí sinh nam Quân khu 9, miền Nam
10 7860214 Ngành Biên phòng C00 25 Tuyển thẳng HSG bậc THPT, thí sinh nam, miền Bắc
11 7860214 Ngành Biên phòng C00 28.5 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc. Thí sinh mức 28.5 điểm xét điểm môn Văn >= 7.5 điểm
12 7860214 Ngành Biên phòng C00 27.25 Xét tuyển kết quả thi TNTHPT, thí sinh nam Quân khu 4, miền Nam
13 7860214 Ngành Biên phòng C00 27.5 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 5, miền Nam
14 7860214 Ngành Biên phòng C00 23.15 Xét tuyển điểm học bạ THPT, thí sinh nam Quân khu 5, miền Nam
15 7860214 Ngành Biên phòng C00 27 Xét tuyển điểm thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 7, miền Nam. Thí sinh mức 27 điểm xét điểm môn Văn >= 7.75
16 7860214 Ngành Biên phòng C00 22.68 Xét tuyển điểm học bạ THPT, thí sinh nam Quân khu 7, miền Nam
17 7860214 Ngành Biên phòng C00 26.25 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 9, miền Nam. Thí sinh mức 26.25 điểm xét điểm môn Văn >= 8
18 7860214 Ngành Biên phòng C00 24.13 Xét tuyển điểm học bạ THPT, thí sinh nam Quân khu 9, miền Nam