Điểm chuẩn ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2022 - SNH ZCH - TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH (Đại học Ngô Quyền)
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7860228 Chỉ huy kỹ thuật Công binh A00; A01 23.5 Thí sinh nam miền Bắc
2 7860228 Chỉ huy kỹ thuật Công binh A00; A01 21.4 Thí sinh nam miền Nam
Điểm chuẩn 2021 - SNH - Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860228 Chỉ huy kỹ thuật Công binh A00; A01 23.7 Thí sinh nam miền Bắc, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
2 7860228 Chỉ huy kỹ thuật Công binh A00; A01 23.95 Thí sinh nam miền Nam, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh mức 23.95 điểm xét tiêu chí phụ 1 (môn Toán>= 8.2); tiêu chí phụ 2 (môn Lý >= 7.5)
3 7860228 Chỉ huy kỹ thuật Công binh A00; A01 24.57 Thí sinh nam miền Nam, Xét tuyển từ điểm học bạ THPT
Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền - SNH
STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860228Chỉ huy kỹ thuật Công binh - Thí sinh Nam miền BắcA00, A0118.65
27860228Chỉ huy kỹ thuật Công binh - Thí sinh Nam miền NamA00, A0118.75
Điểm chuẩn 2018 Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền - SNH
STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860228Thí sinh Nam miền BắcA00, A0121.2Thí sinh mức 21,20 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75.
27860228Thí sinh Nam miền NamA00, A0119.65

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..