Điểm chuẩn ngành Chỉ huy kỹ thuật Hải quân

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Chỉ huy kỹ thuật Hải quân