Điểm chuẩn ngành Chỉ huy kỹ thuật Phòng không

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Chỉ huy kỹ thuật Phòng không

Điểm chuẩn 2021 - PKH - Học Viện Phòng Không – Không Quân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7860226 Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử A00; A01 24.9 Thí sinh nam miền Bắc, xét kết quả thi TN THPT. Thí sinh mức 24.9 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.4), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 8.25)
5 7860226 Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử A00; A01 23.9 Thí sinh nam miền Nam, xét kết quả thi TN THPT
6 7860226 Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử A00; A01 25.54 Thí sinh nam miền Nam, xét điểm học bạ THPT