Điểm chuẩn ngành Chỉ huy kỹ thuật tác chiến điện tử

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Chỉ huy kỹ thuật tác chiến điện tử