Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

Điểm chuẩn 2021 - DCH - Trường Sĩ Quan Đặc Công
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860207 Chỉ huy tham mưu đặc công A00; A01 23.9 Thí sinh nam miền Bắc
2 7860207 Chỉ huy tham mưu đặc công A00; A01 24.3 Thí sinh nam miền Nam