Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2022 - DCH - TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7860207 Chỉ huy tham mưu đặc công A00; A01 24 Thí sinh nam miền Bắc
2 7860207 Chỉ huy tham mưu đặc công A00; A01 20.15 Thí sinh nam miền Nam
Điểm chuẩn 2021 - DCH - Trường Sĩ Quan Đặc Công
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860207 Chỉ huy tham mưu đặc công A00; A01 23.9 Thí sinh nam miền Bắc
2 7860207 Chỉ huy tham mưu đặc công A00; A01 24.3 Thí sinh nam miền Nam
Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ Quan Đặc Công - DCH
STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860207Chỉ huy tham mưu Đặc công miền BắcA00, A0119.9
27860207Chỉ huy tham mưu đặc công phía NamA00, A0119.6Thí sinh mức 19,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 5,25.
Điểm chuẩn 2018 Trường Sĩ Quan Đặc Công - DCH
STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860207Thí sinh Nam miền BắcA00, A0121.05
27860207Thí sinh Nam miền NamA00, A0119.45

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..