Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2022 - HQH - HỌC VIỆN HẢI QUÂN
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 23.7 Thí sinh nam miền Bắc, Thí sinh mức 23.7 điểm: Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8.2, TCP2: Lý ≥8.25
2 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 23.75 Thí sinh nam miền Nam, Thí sinh mức 23.75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8, TCP2: Lý ≥ 7.5
Điểm chuẩn 2021 - HQH - Học Viện Hải Quân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 24.4 Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nam, miền Bắc
2 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 24.55 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc
3 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 23.35 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Nam. Thí sinh mức 23.35 điểm xét điểm môn Toán >= 8.6
4 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 25.95 Xét tuyển điểm học bạ THPT, thí sinh nam miền Nam
Điểm chuẩn 2019 Học Viện Hải Quân - HQH
STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860202Chỉ huy tham mưu Hải quân - Thí sinh Nam miền BắcA00, A0121.7Thí sinh mức 21,70 điểm: Điểm môn Toán  ≥ 8,20.
27860202Chỉ huy tham mưu Hải quân - Thí sinh Nam miền NamA00, A0121Thí sinh mức 21,00 điểm: Điểm môn Toán  ≥ 7,00.
Điểm chuẩn 2018 Học Viện Hải Quân - HQH
STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860202Thí sinh Nam miền BắcA00, A0120.45Thí sinh mức 20,45 điểm: - Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 7,20 trúng tuyển. - Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 6,20, điểm môn Lý ≥ 7,50 trúng tuyển.
27860202Thí sinh Nam miền NamA00, A0119.8

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..