Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Không quân

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Chỉ huy tham mưu Không quân

Điểm chuẩn 2021 - KGH - Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860203 Sĩ quan CHTM Không quân (Sĩ quan lái máy bay) A00; A01 19.6