Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

Điểm chuẩn 2021 - PBH - Trường Sĩ Quan Pháo Binh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh A00; A01 24.6 Thí sinh nam miền Bắc, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh mức 24.6 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.6); tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 7.75); tiêu chí phụ 3 (điểm môn Hoá >= 8)
2 7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh A00; A01 24 Thí sinh nam miền Nam, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh mức 24 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >=9); tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 7.75)
3 7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh A00; A01 25.1 Thí sinh nam miền Nam, xét tuyển từ điểm học bạ THPT