Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

Điểm chuẩn 2021 - TGH - Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - Thiết giáp A00; A01 24.8 Xét kết quả thi TN THPT, thí sinh nam miền Bắc. Thí sinh mức 24.8 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 7.8), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 7.75)
2 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - Thiết giáp A00; A01 23.65 Xét kết quả thi TN THPT, thí sinh nam miền Nam. Thí sinh mức 23.65 điểm xét điểm môn toán >=8
3 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - Thiết giáp A00; A01 23.54 Xét điểm học bạ THPT, thí sinh nam miền Nam