Điểm chuẩn ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Điểm chuẩn 2021 - DDK - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
10 7510701 Công nghệ dầu khí và khai thác dầu A00; D07 23