Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật in

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Công nghệ kỹ thuật in

Điểm chuẩn 2021 - SPK - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
127 7510801C Công nghệ kỹ thuật in A00 20.25 Hệ chất lượng cao tiếng Việt
128 7510801C Công nghệ kỹ thuật in A01; D01; D90 20.75 Hệ chất lượng cao tiếng Việt
129 7510801D Công nghệ kỹ thuật in A00 24.25 Hệ đại trà
130 7510801D Công nghệ kỹ thuật in A01; D01; D90 24.75 Hệ đại trà