Điểm chuẩn ngành Công tác thanh thiếu niên

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Công tác thanh thiếu niên

Điểm chuẩn 2021 - HTN - Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7760102 Công tác Thanh thiếu niên C00; C20; D01; A09 16