Điểm chuẩn ngành Địa lý học

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Địa lý học

Điểm chuẩn 2021 - QSX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
48 7310501 Địa lý học A01 24
49 7310501 Địa lý học C00 24.5
50 7310501 Địa lý học D01; D15 24
Điểm chuẩn 2021 - DQB - Đại Học Quảng Bình
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
9 7310501 Địa lý học A09; C00; C20; D15 15
Điểm chuẩn 2021 - DDS - Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
23 7310501 Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) C00; D15 15 DI >= 4.75; TTNV = 1