Điểm chuẩn ngành Hộ sinh

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Hộ sinh. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - YDD - Đại học điều dưỡng Nam Định
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
2 7720302 Hộ sinh B00; B08; D01; D07 19
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
2 7720302 Hộ sinh B00; B08; D01; D07 19
Điểm chuẩn năm 2023 - DHY-Trường đại học Y Dược (ĐH Huế)

Tên trường, Ngành học 

Mã ngành 

Tổ hợp môn xét  

tuyển

Điểm  

trúng  

tuyển 

(thang  

điểm 30)

Hộ sinh 

7720302 

B00 

19.00

Điểm chuẩn năm 2023 - YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM
Stt Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT - Tổ hợp
B00
Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT - Tổ hợp
A00
17 7720302 Hộ sinh 21.35 21.35
18 7720302_02 Hộ sinh ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 23.0 23.0
Điểm chuẩn năm 2023 - DAD - Trường đại học Đông Á(*)
STT Mã ngành Tên ngành Xét kết quả học tập 3 học kỳ Xét kết quả học tập năm 12 Điểm chuẩn xét ĐGNL (DDHQG TP.HCM)  Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT  Tổ hợp xét tuyến KQ tốt nghiệp THPT
3 7720302 Hồ sinh 19.5 6.5 750 15.0 A00 ; 800 ; 808 ; D90
Điểm chuẩn năm 2023 - YCT - Trường đại học Y Dược Cần Thơ

ST

T

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

7

7720302

Hộ sinh

22.25

Điểm chuẩn năm 2023 - DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)

TT

Ngành đào tạo

( Chương trình đào tạo )

ngành

Mã xét

tuyển

Mã tổ hợp xét

tuyến

Theo điểm thi

TN THPT 2023

Theo kết quả

học tập THPT

( Học bạ )

7

Hộ sinh

7720302

7720302

B00 , D07 , D08

19.00

20.85

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..