Điểm chuẩn ngành Hộ sinh

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Hộ sinh

Điểm chuẩn 2021 - YDS - Đại Học Y Dược TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
12 7720302 Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) B00 23.25
Điểm chuẩn 2021 - YDD - Đại Học Điều Dưỡng Nam Định
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
2 7720302 Hộ sinh B00; B08; D01; D07 19
Điểm chuẩn 2021 - DTY - Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7 7720302 Hộ sinh B00; D07; D08 19.15
Điểm chuẩn 2021 - DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7720302 Điều dưỡng B00 21.9