Điểm chuẩn ngành Khai thác vận tải

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Khai thác vận tải

Điểm chuẩn 2021 - GTS - Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
23 7840101 Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) A00; A01; D01 25.9
36 7840101H Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) A00; A01; D01 25.7 Chương trình chất lượng cao
Điểm chuẩn 2021 - GTA - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
12 7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; D07 22.9 =NV2
Điểm chuẩn 2021 - GSA - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; C01 24.85 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV = 5
Điểm chuẩn 2021 - GHA - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; D07 24.6 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV = 2