Điểm chuẩn ngành Khoa học hàng hải

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Khoa học hàng hải. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - GTS-Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM

TT

Mã tuyển sinh

Tên ngành/Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển

25

784010604

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải)

24.50

26

784010606

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển)

21.25

27

784010607

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật)

20.00

28

784010608

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển)

17.50

29

784010609

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics)

25.00

30

784010610

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải)

23.50

31

784010611

Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử)

19.00

Điểm chuẩn năm 2023 - TSB TSN TSS - Trường đại học Nha Trang

TT

Mã ngành

Tên ngành, chương trình đào tạo

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

(Thang điểm 30)

Điểm tiếng Anh

17

7840106

Khoa học hàng hải

(02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics)

20,5

 

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..