Điểm chuẩn ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Điểm chuẩn 2021 - VHS - Đại Học Văn Hóa TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7320402 Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm C00; D01; D10; D15 15
Điểm chuẩn 2021 - VHH - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
28 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 20
29 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm A00; A16; D01; D78; D96 19