Điểm chuẩn ngành Kinh tế chính trị

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Kinh tế chính trị

Điểm chuẩn 2021 - HBT - Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
39 7310102 Kinh tế chính trị A16 24.5
40 7310102 Kinh tế chính trị C15 25.5
41 7310102 Kinh tế chính trị D01; R22 25
Điểm chuẩn 2021 - DHK - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
15 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; D01; C15 16