Điểm chuẩn ngành Kinh tế vận tải

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Kinh tế vận tải. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - GHA - Đại học giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc)
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
38 7840104 Kinh tế vận tải A00; A01; D01; D07 24.35
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
7 7840104 Kinh tế vận tải A00; A01; D01; D07 26.73
Điểm chuẩn năm 2023 - GTS-Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM

TT

Mã tuyển sinh

Tên ngành/Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển

23

784010401

Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)

25.00

24

784010402

Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không)

24.75

Điểm chuẩn năm 2023 - HHK-Học viện hàng không Việt Nam
STT Mã ngành Ngành Điểm trúng
tuyển THPT
năm 2023 ( thang điểm 30 )
6 7840104 Kinh tế vận tải 19,0

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..