Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật địa chất

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Kỹ thuật địa chất

Điểm chuẩn 2021 - QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
16 7520501 Kỹ thuật Địa chất A00; A01; B00; D07 17
Điểm chuẩn 2021 - PVU - Đại Học Dầu Khí Việt Nam
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
3 7520501 Kỹ thuật địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí) A00; D07 21
Điểm chuẩn 2021 - MDA - Đại Học Mỏ Địa Chất
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
10 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A04; C04; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - DMT - Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
12 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; D01; D15 15 Trụ sở chính Hà Nội
Điểm chuẩn 2021 - DHT - Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
20 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; B00; D07; D01 15.25
Điểm chuẩn năm 2021 -Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển 

27

7520501

Kỹ thuật địa chất

8.50

27

7520501

Kỹ thuật địa chất

8.00