Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật địa vật lý

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Kỹ thuật địa vật lý

Điểm chuẩn 2021 - MDA - Đại Học Mỏ Địa Chất
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7520502 Kỹ thuật địa vật lý A00; A01 16