Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật hạt nhân

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Kỹ thuật hạt nhân

Điểm chuẩn 2021 - TDL - Đại Học Đà Lạt
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
35 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 16
Điểm chuẩn 2021 - QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7 7520402 Kỹ thuật Hạt nhân A00; A01; A02; D90 19
Điểm chuẩn năm 2021 -Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển 

25

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

8.50

25

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

8.20