Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật mỏ

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Kỹ thuật mỏ

Điểm chuẩn 2021 - MDA - Đại Học Mỏ Địa Chất
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
16 7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; C01; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - DDM - Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; D01; D07 15