Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật phục hình răng

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Kỹ thuật phục hình răng

Điểm chuẩn 2021 - YDS - Đại Học Y Dược TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
16 7720502 Kỹ thuật phục hình răng B00 25