Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - YTC - Trường đại học y tế công cộng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
2 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; A00; D01; A01 21.8
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
2 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; A00; D01; A01 26.2
Điểm chuẩn năm 2023 - YDN-Trường đại học Kỹ Thuật y- dược đà nẵng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; B08; A00; D07 19 TO>=5,00; TTNV <=4
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
6 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; B08; A00; D07 23.28
Điểm chuẩn năm 2023 - TYS - Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
15 7720603TP Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 23.15
16 7720603TQ Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 23.09
Điểm chuẩn năm 2023 - DVT - Trường đại học Trà Vinh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
33 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00 19
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
33 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00 19
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 Ghi chú
31 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 500
Điểm chuẩn năm 2023 - DKY - Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
5 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 19
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
2 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng B00 21
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023 Ghi chú
4 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 100 Điểm tư duy định lượng: 30; Điểm tư duy định tính: 25; Điểm khoa học: 30
Điểm chuẩn năm 2023 - YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM
Stt Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT - Tổ hợp
B00
Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT - Tổ hợp
A00
33 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 23.35 23.35
34 7720603_02 Kỹ thuật phục hồi chức năng ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 23.33 23.33
Điểm chuẩn năm 2023 - YHB - Trường đại học Y Hà Nội
Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tuyển thăng Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT Tiêu chí phụ Số trúng tuyển Tổng số trúng tuyển
Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7720603 50 22,7 TTNV < = 1 66 66

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..