Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Điểm chuẩn 2021 - YTC - Đại Học Y Tế Công Cộng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
2 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; A00; A01; D01 22.75
Điểm chuẩn 2021 - YDS - Đại Học Y Dược TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
19 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 24.1
Điểm chuẩn 2021 - YDN - Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 22 SI >= 6.5; TTNV = 1
Điểm chuẩn 2021 - THU - Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
2 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng A00; A01; B00; B08 19
Điểm chuẩn 2021 - HIU - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
5 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00; D90; D07 19
Điểm chuẩn 2021 - DVT - Đại Học Trà Vinh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
46 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; b00 19
Điểm chuẩn 2021 - DKY - Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng B00 21.5