Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - MDA - Đại học mỏ địa chất
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
34 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; C04; D01; D10 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
15 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; C04; D01; D10 18
Điểm chuẩn năm 2023 - DTM - Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
12 7520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ A00; A01; A02; B00 15
Điểm chuẩn năm 2023 - DMT - Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
13 7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ A00; A01; D01; D15 15
28 7520503PH Kỹ thuật trắc địa bản đồ A00; A01; D01; D15 15 Phân hiệu tại Thanh Hóa
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
13 7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ A00; A01; D01; D15 18
28 7520503PH Kỹ thuật trắc địa bản đồ A00; A01; D01; D15 18 Phân hiệu tại Thanh Hóa
Điểm chuẩn năm 2023 - DDM - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
11 7520503 Kỳ thuật Trắc địa-Bản đồ A00; A09; D01; C01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
11 7520503 Kỳ thuật Trắc địa-Bản đồ A00; A09; D01; C01 18
Điểm chuẩn năm 2023 - DHS-Trường đại học Sư Phạm (ĐH Huế)

Số TT

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

19

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ (đào tạo bằng tiếng Anh)

7520503

A00, B00, D01, D10

15.50

Điểm chuẩn năm 2023 - DHT- Trường đại học khoa học(ĐH Huế)
STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 
18 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15.50

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..