Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật vật liệu

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Kỹ thuật vật liệu

Điểm chuẩn 2021 - TCT - Đại Học Cần Thơ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
55 7520309 Kỹ thuật vật liệu A00; A01; B00; D07 21.75
Điểm chuẩn 2021 - DTK - Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
11 7520309 Kỹ thuật vật liệu A00; A01; D01; D07 15