Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - NHF - Đại học Hà Nội
TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT
8 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha 7220207 DOI 31.35

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..