Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Điểm chuẩn 2021 - NHF - Đại Học Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
8 7220207 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha D01 33.4 Môn ngoại ngữ nhân 2