Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Điểm chuẩn 2021 - QSX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
19 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01; D03; D05 25.3
Điểm chuẩn 2021 - NHF - Đại Học Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01 35.3 Môn ngoại ngữ nhân 2