Điểm chuẩn ngành Nhật Bản học

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Nhật Bản học

Điểm chuẩn 2021 - VJU - Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310613 Nhật Bản học A01; D28; D01; D06; D14; D63; D78; D83 24.65
Điểm chuẩn 2021 - QSX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
54 7310613 Nhật Bản học D01 26
55 7310613 Nhật Bản học D06 25.9
56 7310613 Nhật Bản học D14 26.1
57 7310613_CLC Nhật Bản học D01 25.4
58 7310613_CLC Nhật Bản học D06 25.2
59 7310613_CLC Nhật Bản học D14 25.4
Điểm chuẩn 2021 - HSU - Đại Học Hoa Sen
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
34 7310613 Nhật Bản Học D01; D09; D14; D15 16
Điểm chuẩn 2021 - HIU - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17 7310613 Nhật Bản học A01; C00; D01; D06 15