Điểm chuẩn ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Điểm chuẩn 2021 - PCS - Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam)
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ A00 21.43 Đối với nam
2 7860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ A00 25.25 Đối với nữ
Điểm chuẩn 2021 - PCH - Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc )
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ A00 24.09 Đối với nam
2 7860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ A00 26.96 Đối với nữ