Điểm chuẩn ngành Quản lý hoạt động bay

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Quản lý hoạt động bay. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - HHK-Học viện hàng không Việt Nam
STT Mã ngành Ngành Điểm trúng
tuyển THPT
năm 2023 ( thang điểm 30 )
12 7840102 Quản lý hoạt động bay 24,2

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..