Điểm chuẩn ngành Quản lý hoạt động bay

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Quản lý hoạt động bay

Điểm chuẩn 2021 - HHK - Học Viện Hàng Không Việt Nam
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
3 7840102 Quản lý hoạt động bay A01; D01; D78; D96 26.3