Điểm chuẩn ngành Quản lý thể dục thể thao

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Quản lý thể dục thể thao

Điểm chuẩn 2021 - TDS - Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7810301 Quản lý TDTT T00; T03; T05; T06 21 Thang điểm 40
Điểm chuẩn 2021 - DVT - Đại Học Trà Vinh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
53 7810301 Quản lý thể dục thể thao C00; C14; C19; D78 15
Điểm chuẩn 2021 - DVD - Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17 7810301 Quản lý Thể dục Thể thao T00; T01 15
Điểm chuẩn 2021 - DTT - Đại Học Tôn Đức Thắng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
29 7810301 Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) - Chương trình tiêu chuẩn A01; D01; T00; T01 32.8 A01, D01: Anh / T00, T01: NK TDTT; NKTDTT >=6